Warunki i zasady rezerwacji

kroki

 1. Po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji wraz z podaniem łącznego kosztu pobytu, kwotą zadatku do wpłaty oraz terminem do którego powinien zostać on wpłacony.

   Dane firmy:

  Schroniska Pienińskie Maciej Ogrodowicz, Schronisko PTTK Trzy Korony

  ul.Sobczańska 91, 34-443 Sromowce Niżne

  NIP 552 160 64 52

 2. Zadatek należy wpłacić: 

  - na konto 10 1160 2202 0000 0004 6507 1586w Banku Millennium S.A.  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, na jakie została dokonana rezerwacja oraz datę rezerwacji

  lub

  - za pomocą płatności online. Do realizacji tej formy płatności przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności – TPAY.COM.

  Przy wyborze tej opcji, klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności Tpay.
  Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.

  Regulamin dokonywania płatności
  https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

  Informacja o usługodawcy oraz warunkach usługi świadczonej na odległość
  https://tpay.com/user/assets/files_for_download/informacja_dla_konsumenta.pdf

  Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych
  https://tpay.com/user/assets/files_for_download/tpay-owu-pl.pdf

   

 3. Rezerwacji można dokonać na osobę fizyczną lub na firmę. Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony PARAGON. W przypadku chęci otrzymania FAKTURY proszę o podanie dokładnych danych (Imię, nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, NIP - w przypadku firm) już w momencie wpłacania zadatku i dopisanie w adnotacjach na przelewie bankowym FAKTURA VAT.

   

 4. Po wpłacie zadatku za pobyt na konto Schroniska rezerwację uważa się za potwierdzoną. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i rezygnacji określonych w niniejszym dokumencie przez osobę dokonującą rezerwacji. Wpłata zadatku zastępuje umowę pomiędzy stronami.

   

 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i anulowaniem jej.

   

 6. W przypadku rezerwacji pakietu z wyżywieniem informacje odnośnie specjalnych wymogów żywieniowych (np. nie jedzenie mięsa) należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku znacznej ilości wymagań cena pakietu z wyzywieniem może wzrosnąć.

    

 7. Informacje o ograniczeniach ruchowych i co za tym idzie preferowanym piętrze zakwaterowania należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

    

 8.  Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Schronisku w dniu przyjazdu podczas zakwaterowania.

   

 9. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie płatności za pobyt.

    

 10. Niestawienie się Gościa w Schronisku do godziny 10:00 rano dnia następnego jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i jej anulowaniem.

   

 11. W przypadku nie dojechania zarezerwowanej liczby Gości do danego pokoju lub pokoi, cena ustalona podczas wyliczenia kosztów pobytu nie ulega zmianie – należy opłacić także puste miejsca.

   

 12. Skrócenie rezerwacji bez względu na przyczynę (np. z uwagi na warunki pogodowe) obciąża gościa w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego terminu. W przypadku rezerwacji pakietów Gościom przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej jeśli Schronisko zostanie o tym powiadomione przyjemniej 1 dzień wcześniej (informacja o zwrocie niewykorzystanej części gastronomicznej nie dotyczy pakietów obowiązujących podczas Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy).

   

 13. Nie wykorzystanie całości pobytu na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

   

 14. Gość chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający  jego wiek. W przypadku braku takiego dokumentu dzieci będą rozliczane wg taryfy droższej.

   

 15. Anulowanie rezerwacji odbywa się na pisemną prośbę Gościa.

   

 16. Wpłacony na poczet rezerwacji zadatek jest bezzwrotny w przypadku odwołania z rezerwacji z przyczyn niezależnych od Schroniska. W przypadku anulacji rezerwacji na 45 dni przed przyjazdem można go wykorzystać w terminie późniejszym (w ciągu 3 miesięcy od pierwotnej daty zarezerwowanego pobytu po wcześniejszym ustaleniu dostępności pokoi). W przypadku późniejszej anulacji wykorzystanie wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Schronisko innych Gości na anulowane miejsca.

   

 17. Gość powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu, utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia oraz używania używania grzałek, palników gazowych oraz innych urządzeń grzewczych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie i czuwa nad swoim bezpieczeństwem oraz osób będących pod jego opieką (w szczególności dzieci).

   

 18. W Schronisku obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.

 19. W związku z trwającą pandemią Covid-19, forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z poszczególnych usług zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu/pobytu nie zmniejsza jego wartości. Wszystkie elementy pakietu/pobytu są integralną częścią danej rezerwacji.

 

Polityka prywatności

Schronisko PTTK Trzy Korony szanuje prawo użytkowników tej strony internetowej do prywatności, dlatego pragniemy poinformować, że wypełnianie wszystkich rubryk czy formularzy na naszej stronie internetowej nie jest obowiązkowe. Dokonując rezerwacji użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy adres e-mail, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą "o ochronie danych osobowych" - wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej strony internetowej i poprawy jakości usług serwowanych przez Schronisko PTTK Trzy Korony. Wszystkie dane umieszczone w bazie będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych". Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia podanych przez siebie danych.  

 

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług noclegowych gość winien składać niezwłocznie w recepcji Schroniska, celem ich weryfikacji, oceny i możliwości naprawy/ usunięcia przez obiekt. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
 2. Reklamacje dotyczące źle wystawionych rachunków/faktur można przesyłać na adres email: biuro@trzykorony.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu max. 3 tygodni.