Warunki i zasady rezerwacji

kroki

 1. Rezerwacji można dokonać wysyłając zapytanie o dostępne miejsca za pomocą formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie https://www.trzykorony.pl/rezerwacja lub mailem na adres trzykorony@trzykorony.pl  

Dane firmy:

Schroniska Pienińskie Maciej Ogrodowicz, Schronisko PTTK Trzy Korony

ul.Sobczańska 91, 34-443 Sromowce Niżne

NIP 552 160 64 52

 

 1. Po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji wraz z podaniem łącznego kosztu pobytu, kwotą zadatku do wpłaty oraz terminem do którego powinien zostać on wpłacony.

 

 1. Zadatek należy wpłacić: 

- na konto 10 1160 2202 0000 0004 6507 1586w Banku Millennium S.A.  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, na jakie została dokonana rezerwacja oraz datę rezerwacji

lub

- za pomocą płatności online. Do realizacji tej formy płatności przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności – TPAY.COM.

Przy wyborze tej opcji, klient otrzymuje e-mailem link do płatności umożliwiający dokonanie płatności online za pomocą systemu płatności Tpay.
Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.

Regulamin dokonywania płatności
https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf

Informacja o usługodawcy oraz warunkach usługi świadczonej na odległość
https://tpay.com/user/assets/files_for_download/informacja_dla_konsumenta.pdf

Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych
https://tpay.com/user/assets/files_for_download/tpay-owu-pl.pdf

 

 1. Rezerwacji można dokonać na osobę fizyczną lub na firmę. Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony PARAGON. W przypadku chęci otrzymania FAKTURY proszę o podanie dokładnych danych (Imię, nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, NIP - w przypadku firm) już w momencie wpłacania zadatku i dopisanie w adnotacjach na przelewie bankowym FAKTURA VAT.

 

 1. Po wpłacie zadatku za pobyt na konto Schroniska rezerwację uważa się za potwierdzoną. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i rezygnacji określonych w niniejszym dokumencie przez osobę dokonującą rezerwacji. Wpłata zadatku zastępuje umowę pomiędzy stronami.

 

 1. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i anulowaniem jej.

 

 1. W przypadku rezerwacji pakietu z wyżywienieminformacje odnośnie specjalnych wymogów żywieniowych (np. niejedzenie mięsa, nietolerancja glutenu) należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Specjalne wymogi żywieniowe mogę wiązać się ze zwiększeniem kosztów posiłków – do potwierdzenia przy rezerwacji.

  

 1. Informacje o ograniczeniach ruchowych i co za tym idzie preferowanym piętrze zakwaterowania należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

  

 1. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Schronisku w dniu przyjazdu podczas zakwaterowania.

 

 1. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie płatności za pobyt.

  

 1. Niestawienie się Gościa w Schronisku do godziny 10:00 rano dnia następnego jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i jej anulowaniem.

 

 1. W przypadku nie dojechania zarezerwowanej liczby Gości do danego pokoju lub pokoi, cena ustalona podczas wyliczenia kosztów pobytu nie ulega zmianie – należy opłacić także puste miejsca w pokoju bez względu na powód niedojazdu.

 

 1. Skrócenie rezerwacji bez względu na przyczynę (np. z uwagi na warunki pogodowe, nagłą chorobę, niedyspozycję ruchową, cofnięcie urlopu) obciąża gościa w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego terminu. W przypadku rezerwacji pakietów Gościom przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej jeśli Schronisko zostanie o tym powiadomione przyjemniej 1 dzień wcześniej (informacja o zwrocie niewykorzystanej części gastronomicznej nie dotyczy pakietów obowiązujących podczas Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy).

 

 1. Nie wykorzystanie całości pobytu na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 

 1. Gość chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający  jego wiek. W przypadku braku takiego dokumentu dzieci będą rozliczane wg taryfy droższej.

 

 1. Anulowanie rezerwacji odbywa się na pisemną prośbę Gościa.

 

 1. Wpłacony na poczet rezerwacji zadatek jest bezzwrotny w przypadku odwołania z rezerwacji z przyczyn niezależnych od Schroniska – mamy tu na myśli wszelkie sytuacje losowe, jak np. awaria auta, nagła choroba, cofnięcie urlopu, odwołanie lotu, zalanie mieszkania i wszelkich innych zdarzeń losowych.

W przypadku anulacji rezerwacji na 45 dni przed przyjazdem można go wykorzystać w terminie późniejszym (w ciągu 3 miesięcy od pierwotnej daty zarezerwowanego pobytu po wcześniejszym ustaleniu dostępności pokoi). W przypadku późniejszej anulacji wykorzystanie wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Schronisko innych Gości na anulowane miejsca.

W tym przypadku, Gość może samodzielnie poszukać osób na swoje miejsca (polecamy np. grupy facebookowe jak góromaniacy, beskidomaniacy, kocham góry itp.). W takim przypadku należy do Schroniska wysłać maila z informacją na jakie nazwisko rezerwacja ma być przepisana. Zmiana nazwiska rezerwacji odbywa się bezkosztowo. Schronisko nie
zwraca wpłaconej kwoty osobie pierwotnie rezerwującej. Osoba, która pierwotnie
rezerwowała miejsca rozlicza się samodzielnie z osobą na którą chce przepisać
rezerwacje.

 

 1. Gość powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu, utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia (za nieprzestrzeganie tego zakazu naliczona zostanie kara w wysokości 500,-zł) oraz używania grzałek, palników gazowych oraz innych urządzeń grzewczych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie i czuwa nad swoim bezpieczeństwem oraz osób będących pod jego opieką (w szczególności dzieci).

W przypadku uszkodzenia wyposażenia schroniska: szafek, łóżek oraz jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia schroniska koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za zniszczenie turyści. Schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury z 7 dniowym terminem płatności, za dokonane zniszczenia, na osobę meldującą w schronisku (siebie lub rodzinę lub grupę).
Obsługa Schroniska ma prawo wezwać odpowiednie służby prewencyjne w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do obsługi baru lub innych turystów, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna i balkony.

 

 1. W Schronisku obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.

 

 1. W związku z trwającą pandemią Covid-19, forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z poszczególnych usług zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu/pobytu nie zmniejsza jego wartości. Wszystkie elementy pakietu/pobytu są integralną częścią danej rezerwacji.

 

 

DODATKOWE USTALENIA DOTYCZĄCE REZERWACJI GRUPOWYCH


1. Poprzez grupę rozumiany jest każdy zbiór osób powyżej 5 osób, który wspólnie dokonywał rezerwacji poprzez jedną osobę - organizatora.

 1. Zniżki i oferty specjalne dla grup rozpoczynają się od 20 osób.
 2. Wielkość zniżek dla grup oraz wszelkie warunki pobytów grupowych są ustalane indywidualnie.
 3. Schronisko zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonych cen w przypadku, gdy liczebność grupy dla której przygotowywana była oferta się zmniejszy. Schronisko przedstawi nową ofertę cenową niezwłocznie po otrzymaniu od rezerwującego informacji o zmniejszeniu liczebności grupy.
 4. Jeśli liczebność grupy od momentu rezerwacji do momentu przybycia grupy zmniejszy się poniżej 20 osób przestają dla tej grupy obowiązywać wszelkie zniżki.
 5. Wszelkie ustalenia dotyczące pobytów grupowych muszą być dokonane, uzgodnione i potwierdzone drogą mailową. Ustalenia dokonywane drogą telefoniczną, niepotwierdzone mailem nie są wiążące.
 6. Wszelkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy.
 1. W celu potwierdzenia rezerwacji grupowej należy wpłacić zadatek ustalany indywidualnie z obsługą schroniska jednak nie mniejszy niż 40% wartości pobytu (istnieje możliwość negocjacji wysokości zadatku grupowego). Zadatki są bezzwrotne.
 2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje losowe powodujące odwołanie rezerwacji miejsc przez grupę. Dotyczy to również sytuacji spowodowanych COVID-19 (choroba, kwarantanna). W takich przypadkach wpłacony zadatek lub całość kwoty pozostaje bezzwrotny. Może zostać przesunięty na inny termin pod warunkiem odsprzedania anulowanych miejsc. W związku z powyższym zachęcamy do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia od rezygnacji, jako zabezpieczenie na wypadek wszelkich sytuacji losowych.

 

 1. Skrócenie rezerwacjibez względu na przyczynę (np. z uwagi na warunki pogodowe, nagłą chorobę, cofnięcie wyjazdu) obciąża organizatora w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego terminu. W przypadku rezerwacji pakietów przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej jeśli Schronisko zostanie o tym powiadomione przyjemniej 3 dni wcześniej (informacja o zwrocie niewykorzystanej części gastronomicznej nie dotyczy pakietów obowiązujących podczas Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy).
 2. Koszty w przypadku zmniejszenia ilości zarezerwowanych miejsc:
  - informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana do 45 dni przed terminem przybycia grupy – brak opłat za miejsca z których się rezygnuje o ile miejsca te zostaną udostępnione do sprzedaży dla innych potencjalnych Klientów,
  - informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana w okresie od 44 dni do 2 tygodni przed terminem przybycia grupy – opłata w wysokości 50% wartości noclegu za każdą osobę, którą rezygnuje – chyba, że miejsca zostaną ponownie wynajęte,
  - informacja o zmniejszeniu ilości osób przesłana od 2 tygodni do 1 tygodnia przed
  terminem przybycia grupy – opłata w wysokości 70% wartości noclegu za każdą osobę, którą rezygnuje - chyba, że miejsca zostaną ponownie wynajęte,,
  - poniżej tygodnia przed przybyciem grupy – konieczność uiszczenia pełnej opłaty noclegowej za każdą osobę, która rezygnuje.

 

 1. W schronisku obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.

 

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-08:00. Nie przestrzeganie ciszy nocnej w sposób zakłócający spokój innym gościom schroniska wiąże się z karą pieniężną w wysokości 500,-zł.

 

 1. Za zniszczenia lub zanieczyszczenia wymiocinami dokonane przez uczestników pobytu odpowiada organizator/opiekun grupy. Opiekunowie zobowiązani są powiadamiać obsługę recepcji o zniszczeniach dokonanych przez grupę. W przypadku braku powiadomienia, schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na szkołę, organizację, opiekuna grupy itp. z 7 dniowym terminem płatności.
  Przykładowe koszty:
  - pościel zanieczyszczona wymiocinami – 200 zł
  - balkon zanieczyszczony wymiocinami – 200 zł
  - łazienka zanieczyszczona wymiocinami – 200 zł
  - zniszczona lampka nocna, półeczka lub krzesło – 150 zł
  - zniszczony stół lub łóżko lub półki wiszące – 500 zł
  - dziura w drzwiach – 500 zł
  - wybita szyba okienna – 300 zł
  - wybita szyba prysznicowa lub balkonowa - 500 zł
  - inne: ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju zniszczenia

 


OGNISKA
1. Palenie ognisk w rejonie schroniska możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją schroniska i podlega opłacie, która jest ustalana indywidualnie z grupą.

 1. Palenie ognisk w rejonie schroniska bez uzyskania zgody pracowników schroniska będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości 400 zł.
 2. Palenie ognisk w rejonie schroniska i polany Przysłop bez uzyskania zgody pracowników schroniska oraz przy użyciu drewna należącego do schroniska (niezależnie czy leżącego w pobliżu budynku schroniska czy tez przy samym ognisku) będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości 800 zł.

 

Polityka prywatności

Schronisko PTTK Trzy Korony szanuje prawo użytkowników tej strony internetowej do prywatności, dlatego pragniemy poinformować, że wypełnianie wszystkich rubryk czy formularzy na naszej stronie internetowej nie jest obowiązkowe. Dokonując rezerwacji użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy adres e-mail, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą "o ochronie danych osobowych" - wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej strony internetowej i poprawy jakości usług serwowanych przez Schronisko PTTK Trzy Korony. Wszystkie dane umieszczone w bazie będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych". Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia podanych przez siebie danych.  

 

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług noclegowych gość winien składać niezwłocznie w recepcji Schroniska, celem ich weryfikacji, oceny i możliwości naprawy/ usunięcia przez obiekt. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
 2. Reklamacje dotyczące źle wystawionych rachunków/faktur można przesyłać na adres email: biuro@trzykorony.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu max. 3 tygodni.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla turystów korzystających z usługi noclegowej w Schronisku PTTK Trzy Korony
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, informuję, iż:
1/ administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
Schroniska Pienińskie
ul.Sobczańska 91
34-443 Sromowce Niżne
2/ dane kontaktowe:
/adres/ul. Sobczańska 91, 34-443 Sromowce Niżne /nr telefonu/ 18 26 29823 e-mail: biuro@trzykorony.pl

 1. 3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług
  hotelowych na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.
  4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
  podmioty uczestniczące w realizacji usług
  5/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
  danych
  7/ podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług
  hotelowych przez administratora, ich niepodanie skutkować będzie odmową
  świadczenia usługi hotelowej przez administratora