Warunki i zasady rezerwacji

kroki

 1. Po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji wraz z podaniem łącznego kosztu pobytu, kwotą zadatku do wpłaty oraz terminem do którego powinien zostać on wpłacony.

   

 2. Zadatek należy wpłacić na konto 10 1160 2202 0000 0004 6507 1586 w Banku Millennium S.A.  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, na jakie została dokonana rezerwacja oraz datę rezerwacji.

   

 3. Rezerwacji można dokonać na osobę fizyczną lub na firmę. Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony PARAGON. W przypadku chęci otrzymania FAKTURY proszę o podanie dokładnych danych (Imię, nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, NIP - w przypadku firm) już w momencie wpłacania zadatku i dopisanie w adnotacjach na przelewie bankowym FAKTURA VAT.

   

 4. Po wpłacie zadatku za pobyt na konto Schroniska rezerwację uważa się za potwierdzoną. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i rezygnacji określonych w niniejszym dokumencie przez osobę dokonującą rezerwacji. Wpłata zadatku zastępuje umowę pomiędzy stronami.

   

 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i anulowaniem jej.

   

 6. W przypadku rezerwacji pakietu z wyżywieniem informacje odnośnie specjalnych wymogów żywieniowych (np. nie jedzenie mięsa) należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku znacznej ilości wymagań cena pakietu z wyzywieniem może wzrosnąć.

    

 7. Informacje o ograniczeniach ruchowych i co za tym idzie preferowanym piętrze zakwaterowania należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

    

 8.  Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w Schronisku w dniu przyjazdu podczas zakwaterowania.

   

 9. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie płatności za pobyt.

    

 10. Niestawienie się Gościa w Schronisku do godziny 10:00 rano dnia następnego jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i jej anulowaniem.

   

 11. W przypadku nie dojechania zarezerwowanej liczby Gości do danego pokoju lub pokoi, cena ustalona podczas wyliczenia kosztów pobytu nie ulega zmianie – należy opłacić także puste miejsca.

   

 12. Skrócenie rezerwacji bez względu na przyczynę (np. z uwagi na warunki pogodowe) obciąża gościa w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego terminu. W przypadku rezerwacji pakietów Gościom przysługuje zwrot niewykorzystanej części gastronomicznej jeśli Schronisko zostanie o tym powiadomione przyjemniej 1 dzień wcześniej (informacja o zwrocie niewykorzystanej części gastronomicznej nie dotyczy pakietów obowiązujących podczas Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy).

   

 13. Nie wykorzystanie całości pobytu na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

   

 14. Gość chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający  jego wiek. W przypadku braku takiego dokumentu dzieci będą rozliczane wg taryfy droższej.

   

 15. Anulowanie rezerwacji odbywa się na pisemną prośbę Gościa.

   

 16. Wpłacony na poczet rezerwacji zadatek jest bezzwrotny w przypadku odwołania z rezerwacji z przyczyn niezależnych od Schroniska. W przypadku anulacji rezerwacji na 45 dni przed przyjazdem można go wykorzystać w terminie późniejszym (w ciągu 3 miesięcy od pierwotnej daty zarezerwowanego pobytu po wcześniejszym ustaleniu dostępności pokoi). W przypadku późniejszej anulacji wykorzystanie wpłaconego zadatku może nastąpić tylko w przypadku pozyskania przez Schronisko innych Gości na anulowane miejsca.

   

 17. Gość powinien dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa przy korzystaniu z obiektu, utrzymywać obiekt w należytym stanie i pozostawić go w takim stanie z chwilą wyjazdu. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia oraz używania używania grzałek, palników gazowych oraz innych urządzeń grzewczych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie i czuwa nad swoim bezpieczeństwem oraz osób będących pod jego opieką (w szczególności dzieci).

   

 18. W Schronisku obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów alkoholowych.

 19. W związku z trwającą pandemią Covid-19, forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z poszczególnych usług zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu/pobytu nie zmniejsza jego wartości. Wszystkie elementy pakietu/pobytu są integralną częścią danej rezerwacji.