SCHRONISKO PTTK “TRZY KORONY”

ul. Sobczańska 91 
34-443 Sromowce Niżne

Tel: (+48) 18 26 29 823
Email: trzykorony@trzykorony.pl 

Informacja telefoniczna czynna jest codziennie w godzinach 09:00-17:00. 
Aby uninkąć jakichkolwiek nieporozumień związanych z terminem rezerwacji lub liczbą/wiekiem osób, rezerwacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową w kolejności zgłoszeń.

Konto bankowe:

PL 10 1160 2202 0000 0004 6507 1586
BIGBPLPWXXXXXX 
Bank Millenium S.A.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, na jakie została dokonana rezerwacja oraz planowaną datę pobytu.

Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony PARAGON.
Jeżeli życzą sobie Państwo FAKTURĘ proszę o podanie dokładnych danych (Imię, nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, NIP - w przypadku firm) już w momencie wpłacania zadatku i dopisanie w adnotacjach na przelewie bankowym FAKTURA VAT. Zgodnie z nowymi przepisami w tytule przelewu MUSI znaleźć się także NIP - chyba, że wpłata jest z konta firmowego. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, późniejsze wystawienie faktury nie będzie możlwie.