História

Útulňa Tri Koruny bola postavená na prielome rokov 1929 a 1030 Turistickou Komisiou Sliezskeho Vojvodstva, podľa návrhu stavebnej školy v Katoviciach. Do roku 1939 budova predstavovala výletný tábor pre školské deti zo Sliezska, nachádzala sa tam aj ubytovacia stanica Poľského tatranského združenia.

 

Počas II. svetovej vojny Nemci používali tuto budovu, ako hraničnú strážnicu, takúto úlohu mala aj priamo po vojne. Potom, do roku 1962 slúžila ako dom oddychu pre vojakov Vojsk ochrany pohraničia. Od roku 1965 to bol dom oddychu oddelenia PTTK pri dávnej železiarni Lenina. V roku 1973 sa budova stala vlastnosťou PTTK, ktoré vykonalo rekonštrukciu objektu. Dnes všetky izby sú vybavené kúpeľňami.